Material de Programació 2

Faré servir aquestes presentacions durant el curs. Aniran apareixent a mesura que fem els diferents temes.

Estan molt fortament basades en les d'en Ramon Ferrer i Cancho (grŕcies, Ramon!).

Més material a la pŕgina de l'assignatura.

 1. Presentació (Feb 13th, 2019)
 2. Disseny Modular I. Esquema d'una especificació, especificació de la classe Estudiant i exercicis (Feb 24th, 2019)
 3. Disseny Modular II. Estudiant: Estudiant.hh i Estudiant.cc; Conjunt d'estudiants: Cjt_estudiants.doc, Cjt_estudiants.hh i Cjt_estudiants.cc. Ampliació del conjunt d'estudiants: E_Cjt_estudiants.hh, E_Cjt_estudiants.cc i exercicis (Feb 24th, 2019)
 4. Estructures Lineals I: Piles i cues; Especificació del tipus Pila, PilaInt.hh i PilaInt.cc, especificació del tipus Cua, exercicis de piles i cues (Feb 27th, 2019)
 5. Estructures Lineals II: Llistes. Especificació del tipus Llista, exercicis de llistes (Feb 27th, 2019)
 6. Arbres i exercicis d'arbres binaris (Mar 12th, 2019)
 7. Correctesa d'algorismes iteratius i problemes de correctesa d'algorismes iteratius (Sept 14th, 2019)
 8. Disseny recursiu, problemes de definicions recursives i exemples de demostració de correctesa de programes recursius (Apr 8th, 2019)
 9. Eficičncia en recursió i iteració (Apr 3rd, 2019)
 10. Tipus recursius I: Apuntadors; piles i cues (Apr 9th, 2019)
 11. Tipus recursius II: Llistes i arbres binaris (May 8th, 2019)
 12. Tipus recursius III: Arbres N-aris i generals (May 16th, 2019, corrected mistake in suma_k of ArbreGen)
 13. Tipus recursius IV: Operacions; nous tipus (May 8th, 2019)
Back to Ricard's home page
Last update: Sept 14th, 2019