Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Neus Català Roig

  ASSISTANT PROFESSOR
  Dept. de Ciències de la Computació