Publicacions:

La meva recerca es desenvolupa dins del grup de recerca en Processament del Llenguatge Natural (GRPLN) al Departament de Ciències de la Computació

La Tesi Doctoral que he realitzat tracta l'interessant tema de l'Extracció Automàtica d'Informació a partir de textos no anotats.

Altres temes relacionats són: Intel.ligència Artificial, Processament del Llenguatge Natural, Recuperació d'Informació i Extracció d'Informació.

A continuació llisto les publicacions de recerca fetes per mi  o en col.laboració amb altres col.legues: