Publicacions:

La meva recerca es desenvolupa dins del grup de recerca en Processament del Llenguatge Natural (GRPLN) i també en el Complexity & Quantitative Linguistics Lab (CQL Lab), ambdós en el Departament de Ciències de la Computació.

La meva Tesi Doctoral tracta l'interessant tema de l'Extracció Automàtica d'Informació a partir de textos no anotats.

Altres temes relacionats són: Intel.ligència artificial, Processament del llenguatge natural, Recuperació d'informació i Extracció d'informació, Evolució del llenguatge i biaixos en l'adquisició del llenguatge.

A continuació llisto les publicacions de recerca fetes per mi  o en col.laboració amb altres col.legues: