Wireless en Debian GNU/LINUX

Qué cal fer per instal.lar tarja wireless a un laptop ACER del 2000
Versió Debian Etch

Versió 20090130

 1. Poseu el CD de D-Link, per capturar els drivers de Windows.
 2. Copieu el que hi ha a drivers de WinXP a una carpeta. P.ex. /home/lpv/gwifi
 3. Camí A: Cal tenir els headers del kernel actual de linux.
  Es pot fer apt-get install linux-headers-2.6.18-6-686 (ep! aquest kernel no va).
 4. Camí B: Compilar un nou kernel 2.6.18.3 segons
  http://www.howtoforge.com/kernel_compilation_debian_etch
  Anar en compte quan es configura de posar els mòduls que incloguin PCMCIA

 5. Baixar la versió stable del ndiswrapper (era 1.52)
  http://sourceforge.net/projects/ndiswrapper/

  http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=185174 (si la tarja és Broadcom)

 6. Compilar el mòdul del ndiswrapper segons diu el INSTALL, que diu make uninstall, make, make install.
 7. depmod -a
 8. modprobe ndiswrapper
 9. i aqui s'han d'encendre les llumetes
 10. iwlist wlan0 scan
 11. iwconfig wlan0 mode managed
 12. ifconfig eth0 down
 13. ifconfig wlan0 down
 14. iwconfig wlan0 essid "eduroam-web"
 15. ifconfig wlan0 up
 16. ifconfig
 17. iwconfig
 18. dhclient
 19. Ràpidament, obrir nocilla
 20. Demanar una plana web i ja entres en wifi

 21. Els webs importants.

  http://www.fagotten.org/daniele/acer-tm630/

  http://www.digitalhermit.com/linux/Kernel-Build-HOWTO.html

  http://www.kernel.org/

  http://ndiswrapper.sourceforge.net/

  http://sourceforge.net/projects/ndiswrapper/

  http://www.linux-infopage.de/show.php?page=berichte-ndiswrappercentrino

  http://www.houseofcraig.net/acx100_howto.php

  http://acx100.sourceforge.net/

Lluís Pérez Vidal,
Despatx 8-61 planta 8, ETSEIB
telèfon: 93 401 6670
e-mail: lpv@lsi.upc.es
1a. versió : 14-Maig-2004Lluis Perez Vidal 2009-01-31