next up previous
Next: Prerrequisits.

iPAQ amb GNU/LINUX

Qué cal fer per instal.lar GNU/Linux a una iPAQ

Versió h5550

Lluis Perez Vidal
Wed Jan 12 08:38:55 MET 2005