next up previous
Next: Ingredients.

LINUX i Windowsxx

Qué cal fer per instl.lar els 2 SOs.

1cm

Nota universal: Abans que res, salveu tot el que tingueu de valor al Disc Dur. (HD).[Perque tot el que hi havia al HD desapareixerà.]

Lluis Perez Vidal
Wed Jan 12 08:32:42 MET 2005