Sistemes d'Informació Geogràfica

Els links que es poden consultar en aquest document, es poden visualitzar 
amb el browser NETSCAPE 2.0. L'últim cop que es van comprovar els links va ser 
al maig del 1996, pot passar que alguns links hagin quedat obsolets i d'altres 
degut a la sobrecarrega de la xarxa que sembli que no funcionin llevat d'unes 
determinades hores o dies, o be per que es limita el nombre d'usuaris externs 
simultanis.

GIS a quatre grapes

GIS Primers: Getting Started with GIS (Information Center for the Environment - ICE)
Environmental GIS Guide for the Neophyte. Ens allarga una mà per tal d'entrar al mon dels GIS enfocats al medi ambient. Inclou links a introduccions com la de Linnet, la de la Universitat d'Edimburg, als "per on començar" (getting started) de l'ESRI (publicacions on i off line). També manté enllaços amb diferents tipus de diccionaris de gis. Un bon punt de partida.

Tutorial de Gis
	És una introducció als GIS de la USGS (United States 
Geological Survey).

Anàlisi de Gis amb Arc-Info
	Aquest es un curs d'introducció a Arc-Info a on pots trobar 
una guia introductòria (Tutorial en anglès) senzilla -segons els 
autors -de ARC-INFO GIS. El pots visualitzar, agafar l'informació 
dels fitxers. Pretèn fer un "tutorial" interactiu d'aquest paquet 
de GIS.

Introducing Gis
	Fa una ullada molt per sobre, del que és un GIS, sense
formalismes, per a gent que no vol aprofundir en el camp dels GIS (a 
molt alt nivell, no pas per a  un alumne de l'assignatura de 
doctorat, poder si però, per al veí/veïna d'escala que no ha sentit 
mai la paraula), amb llenguatge planer i amb el suport d'imatges de 
mapes aclaridores.

What is GIS?
	Defineix GIS i alguns conceptes relacionats amb GIS. L'estil 
és molt similar al seguit a la presentació de l'assignatura de 
doctorat. 

FAQ-GIS: frequently asked questions from gis

(FAQ from comp.infosystems.gis fet per Lisa Nyman)
	Permet fer un cop d'ull a TOT el document (per si algú ho 
vol gravar i llegir-ho en paper còmodament) i a més a més manté un 
índex de  tipus hipertext descomposant les faq en  branques,  
per agilitzar "userfriendly" la cerca un tema concret. Accessible 
també des de: 
http://www.ciesin.org/gisfaq/faq-index.html.
gopher://vega.lib.ncsu.edu:70/00/library/disciplines/geography/gis/faq 

IDRISI-L Frequently Asked Questions (FAQ) List (Version 1.5)
	Són les faq del GIS de caire pseudo-públic IDRISI.

Les faq del Suport tècnic d'ESRI
	Són les faq dels diferents productes de l'ESRI, entre
d'altres hi són les d'Arc-Info.

Les gis-faq d'ORES
	Són les faq de gis que ha fet Online Resources for Earth 
Scientist(ORES).

Diccionaris, glossaris que parlen de GIS

	A la pàgina de la primera referència d' "a quatre grapes", 
podràs trobar tot un ventall de punts a on paren diccionaris de GIS.

Welcome to the AGI GIS Dictionary
 
	Un diccionari de GIS, li poses la paraula que vols buscar i 
et retorna la definició que els autors li han donat. No es 
recomanable com a punt de partida, doncs al principi un voldria 
veure tot un ventall de mots amb els quals poder escollir de quin 
vol saber el seu significat. La idea d'un diccionari es bona, 
malgrat que es tota una aventura "encertar" els mots que conté, i la 
resposta més comuna per un neòfit és que no ha trobat la paraula 
(potser, a més, a més de ficar més paraules i definicions més 
contrastades, haurien de mantenir  un  tesaurus per  gestionar 
sinònims).

The GIS Glossary from ESRI
	Per buscar informació relacionada amb GIS, amb el punt de 
vista de Arc/Info. A diferencia de l'abans esmentat, aquest si que 
dona el diccionari global permeten veure tot el seu contingut (i amb 
el browser cercar un mot en concret. A més, a més, manté un índex 
alfabètic per poder redireccionar directament a on paren les 
paraules que comencen per una lletra donada. L'ESRI (Environmental  
Systems  Research Institute) és qui ho ha fet.

Calaix de sastre

Gis de franc: MAPMAKER
	 Si ja tens prou coneixement sobre GIS, doncs comença a 
practicar amb ell; MAPMAKER, es pot instal·lar dins de Windows i 
està be d'inici, no tant però, per a fer coses serioses i de 
rellevància.

IMO Working Paper 95.2 : GIS in Europe
	És un document, que analitza l'evolució i l'impacte dels 
Sistemes d'Informació  Geogràfica a Europa. És molt complert, 
inclou a banda d'una introducció als GIS, comentar les seves 
aplicacions, parlar dels nous i tradicionals mercats dels GIS, 
del tema de l'estandardització, a més a més, presenta una sèrie 
d'exemples de productes GIS europeus (Omega, Euripides i Vital). 
Definitivament un lloc de visita obligada.

http://snidley.er.usgs.gov/bwatson_coal_article...
	Potser tinguis dificultats per enganxar aquesta URL oberta, 
és com si fos una porta giratòria rotant molt ràpid. de vegades 
funciona el anar des de http://snidley.er.usgs.gov/ i baixar fins 
l'article.

gopher://riceinfo.rice.edu/11/Subject/Geography
 
	Dins d'aquest gopher trobarem un link a algunes universitats 
que permeten fer el doctorat de GIS i un altre per veure els GIS 
DE l'USGS.

GRASS info
	GRASS(Geographical Resources Analysis Support System), és el
GIS de l'armada del Regne Unit. En el moment de redactar aquesta 
pàgina ens redirecciona a : www.cecer.army.mil a la pàgina "Links". 
http://www.cecer.army.mil/grass/GRASS.main.html és el nou punt.

DLSR Home Page
	És la porta del DLSR "Digital Land Systems Research", 
d'Australia. Conté informació general de GIS i com es pot fer 
servir. També conté un link a la revista GIS USER.(a on paren un 
pilot de "sites" de GIS australians i de la resta del mon 
enfocats al medi ambient).

The National Center for Geographic Information and Analysis
	Aquesta es l'adreça a on es poden sol·licitar els originals 
actualitzats de moltes de les coses vistes a l'assignatura de  
doctorat  de  Sistemes d'Informació Geogràfica. Cal pagar un preu 
simbòlic, que ve a ésser per a cobrir la tramesa postal. 

NCGIA Conferences and Meetings
Applied Ocean Science
	En aquest punt trobarem la informació que facilita l'Oliver
weatherbee de GIS i Remote Sensing (punxar a l'hipertext**) i la 
llista de software de GIS/GIP (Geographic Information Software/ 
Geographic Image Processing)a l'adreça: GIS and GIP Software Listing
a on trobarem un enllaç al debat Arc/info vs Intergraph.

**Remote Sensing/GIS/GPS Data and Information
	Per a conèixer coses de Teledetecció(Remote Sensing).

1995 User Conference Proceedings Contents
	Conté l'índex als documents presentats a la Conferencia
d'Usuaris de 1995 de l'ESRI.

1995 User Conference Proceedings, Environmental Systems Research Institute, Inc.
Books and Publications from ESRI
	Dins d'aquest link hi trobaràs papers on-line. En una segona 
revisió d'aquesta URL, no vam veure l'actualització del white paper 
"Understanding Geographic Information System (GIS) Software", fes un 
mail a l'adreça de l'ultima línia d'aquest html i t'ho enviarem en 
format pdf per AcroRead d´'Acrobat (És un petit tresor!).

Llistes de mail, newsgroups, prensa, de Geografia i GIS
	És l'índex d'ORES (Online Resources for Earth Scientist),
inclou també unes faq pròpies (veure apartat de faqs) i links a 
documentació en hipertext.

Un altre índex seriós i sorprenentment en castella de links relacionats amb GIS
	Índexs de links relacionats amb GIS hi ha un pilot, sense 
documentació explícita, per això ens hem decidit a incloure aquesta 
URL en castella, per als que pateixen problemes amb l'anglès (potser 
hores d'ara hi hagi algun altre en català). 

GIS:Center For Advanced Spatial Technologies [CAST]
                              
	És la site que subministra la Universitat d'Arkansas. En 
definitiva un grapat de links sense informació explicita que 
destaqui.

Voronoi

/netlib/voronoi
Directory of Computational Geometry Software
Arbitrary dimensional convex hull, Voronoi diagram, Delaunay triangulation

Programa de Doctorat : Software.
Àrea de coneixement : Informàtica Gràfica.
Assignatura : Sistemes d'Informació Geogràfica.
Responsables d'Assignatura : Pérez-Vidal L., Antoni-Gili J.
Responsable de pràctica : Pérez Vidal L.
Alumne : Fernàndez J{e-mail: jesus@indy1.upc.es}