next up previous
Next: Canvis al Makefile.

ERRADES


Pàgina 10 secció 1.5.3 punt 3:

aón diu

angx
angy
angz
znear

ha de dir

vrpx
vrpy
vrpz
angx
angy
angz
znear


Pàgina 14 secció 1.8 punt entre 4 i 5:

aón diu

4. I tornar a emetre la comanda

xclock &

5. Comença la preparació del programa:
Creeu, ón us sembli adient, un directori practica1.

ha de dir

4. I tornar a emetre la comanda

xclock &

4 bis. Retornar a la situació inicial
setenv DISPLAY pantallameva:0.0

5.Comença la preparació del programa:
Creeu, ón us sembli adient, un directori practica1.


Pàgina 15 punt 7:

aón diu

Copieu, sobre practica1, el fitxer empaquetat paquet.tar.gz, que esta al directori ~lgrafics/gc/s1 amb la comanda
cp ~lgrafics/gc/paquet.tar.gz ./.

ha de dir

Copieu, sobre practica1, el fitxer empaquetat paquet.tar.gz, que esta al directori ~lgrafics/gc/s1 amb la comanda
cp ~lgrafics/gc/s1/paquet.tar.gz ./.


Pàgina 15 punt 13:

aón diu

canvieu l'últim paràmetre de 100 a 400 i després a 50.

ha de dir

canvieu l'últim paràmetre de 100 a 400 i després a 50, a 15 i a 10.


Pàgina 15 punt 15:

aón diu

Salvar l'arxiu bdg.dmi, per exemple renomenant-lo bdg.dmi.v1. Amb el programa generador, que esta al subdirectori ~lgrafics/bin generar un altre bdg.dmi que ara consti de TRES paralelepipeds. I còrrer el programa, per veure com funciona.

ha de dir

Salvar l'arxiu bdg.dmi, per exemple renomenant-lo bdg.dmi.v1. Fer el mateix amb els arxius material.dat i textura.dat.

A continuació fer còrrer el programa generador, que esta al subdirectori ~lgrafics/gc/bin , emetent la comanda
~lgrafics/gc/bin/generador

Concretament, cal demanar, per aquest ordre, les següents opcions:

 1. 1. Inicialitzar Base de Dades
 2. 3. Afegir Cub
  Aquesta dues o tres vegades, per generar dos o tres cubs.
 3. 11. Afegir Material
  Aquesta tres o quatre o cinc vegades, per generar tres o quatre o cinc materials. Per cada material, l'únic important és el primer valor de tots ``Color difus''. Els altres podeu posar-los tots el valor per defecte. Suggerim, posar al primer material R=1,G=0,B=0 i dir-li al nom del material ``Roig''; al segon, R=0,G=1,B=0 i dir-li ``Blau'',etc.
 4. 10. Modificar Parametres Visualitzacio d'algun objecte

  Selecciona un objecte [0,1] : 0

  Canvis a nivell Objecte:

  Pitjar return doncs els valors no importen

  Vols canvis a nivell cara? (s/n):

  Ara SI que cal dir s.

  Canvis a nivell Cara: Cara 1: Material (>=0,<=1,-1) :

  I aqui ara cal anar contestant donant un color a cadascuna de les cares del cub.

  Textura (>=0,<=-1,-1) :

  Apretar return, el valor per defecte ja val.

 5. No és rellevant definir textura. Es pot fer o no, tant se val.

 6. 15. Escriure Base de Dades (2 objectes)

  o 3 objectes, o els que hi hagi, ja ho posa el propi programa. Però en demanar aquesta opció desseguida torna a demanar

  Nom del fitxer de sortida :

  I aqui és molt important dir-li

  bdg.dmi

  perque desprès agafi aquest fitxer el programa appmain

 7. 0. Acabar

I còrrer el programa appmain, per veure com funciona.


Pàgina 16 secció 1.9 punt 3:

aón diu

La llibreria visualgc.a que esta al subdirectori ~lgrafics/lib s'ha construït

ha de dir

La llibreria libvisugc.a que esta al subdirectori ~lgrafics/lib s'ha construït


Pàgina 16 secció 1.9 punt 3:

aón diu

Finalment, altereu el Makefile per muntar amb aquesta llibreria.

ha de dir

Finalment, altereu el Makefile per muntar amb aquesta llibreria. (vegeu l'apartat 1.13).Els MakefilesCanvis al Makefile.

Ón, a l'original, es posava

LIBS = -L/usr/local/lib -lMesaGL -lMesaaux -lMesatk -lMesaGLU -lX11 -lm \
$(XLIBS) -L/home1/soft/lsi/grafics/soft/lib -lvisugc -lvisu \
-lbdg -limatge -lgeom2D -lgeom3D -lgeomdisp -lstruct

caldrà posar

LIBS = -L/usr/local/lib -lMesaGL -lMesaaux -lMesatk -lMesaGLU -lX11 -lm \
$(XLIBS) $(XLIBS) -L./lib -lvisugc -L/home1/soft/lsi/grafics/soft/lib -lvisu \
-lbdg -limatge -lgeom2D -lgeom3D -lgeomdisp -lstruct


Lluis Perez Vidal
Tue Mar 24 10:19:53 MET 1998