Presentació dels projectes de Compiladors

Els estudiants de l'assignatura de Compiladors presentaran els seus projectes on mostraran diversos
processadors de llenguatges orientats a un domini específic d'aplicacions. Cada presentació consistirà
en una descripció del llenguatge creat pels estudiants, l'estructura del traductor/intèrpret, alguns
programes d'exemple i una demostració de funcionament.

Dia: TBA

Dia: TBA